Matematická olympiáda

C

školní kolo

Kontakty kola
Organizátor kola: jednotlivé školy
Kontaktní osoba organizátora:
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 30.01.2024
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání: Povinné přihlašování soutěžících: https://osmo.matematickaolympiada.cz/
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Jednota českých matematiků a fyziků
Adresa: Žitná 25, Praha 110 00
Kont. osoba garanta soutěže: doc. RNDr. Tomáš Bárta PhD.
Telefon: 776239437
E-mail: tomas.barta@mff.cuni.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Návod pro školní garanty OSMO Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.1.2023 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.1.2023 Soubory: leták


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj