Matematická olympiáda

Z7

Trutnov - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Marie Bittnerova
Adresa: Kubelíkova 800, Trutnov
E-mail: bittnerova@gymnaziumtu.cz

Odborný garant - organizace: Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov
Adresa: Procházkova 303, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 840 092
E-mail: zdravstu@szstrutnov.cz
Organizátor kola:
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Alena Zmeškalová (Ročková)
Telefon: 604 489 196
E-mail: zmeskalova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 12.04.2023
Termín přihlášek/uzávěrky: 13.03.2023
Místo konání: VOŠ zdravotnická, Střední zdrav. šk a OA Trutnov
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Jednota českých matematiků a fyziků
Adresa: Žitná 25, Praha 110 00
Kont. osoba garanta soutěže: doc. RNDr. Tomáš Bárta PhD.
Telefon: 776239437
E-mail: tomas.barta@mff.cuni.cz
Soubory a odkazy Soubory: organizační informace Z 6 7 8 Soubory: přihláška Z 6 7 8


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj