Matematická olympiáda

Z7

Rychnov n. Kn. - okresní kolo

Kontakty kola
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Rychnov n. Kn.
Adresa: Javornická 1501
Telefon: 724 882 643
Kontaktní osoba organizátora: Bc. Petra Vošlajerová
Telefon: 724 882 643
E-mail: soutezerychnov@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 12.04.2023
Termín přihlášek/uzávěrky: 13.03.2023
Místo konání: .
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Jednota českých matematiků a fyziků
Adresa: Žitná 25, Praha 110 00
Kont. osoba garanta soutěže: doc. RNDr. Tomáš Bárta PhD.
Telefon: 776239437
E-mail: tomas.barta@mff.cuni.cz
Soubory a odkazy


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj