Matematická olympiáda

Z7

Náchod - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Petr Cícha
Odborný garant - organizace: KKIVI ŠZDVPP, pracoviště Náchod
Adresa: Smiřických 1237
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@kkivi.cz
Organizátor kola: KKIVI ŠZDVPP, pracoviště Náchod
Adresa: Smiřických 1237
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@kkivi.cz
Kontaktní osoba organizátora: Bc. Jana Nývltová
Adresa: Smiřických 1237, 547 01 Náchod
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@kkivi.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 12.04.2023
Termín přihlášek/uzávěrky: 13.03.2023
Místo konání: !!! na kmenové škole!!!
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Jednota českých matematiků a fyziků
Adresa: Žitná 25, Praha 110 00
Kont. osoba garanta soutěže: doc. RNDr. Tomáš Bárta PhD.
Telefon: 776239437
E-mail: tomas.barta@mff.cuni.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Pokyny pro školní garanty-OSMO Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.1.2023 Soubory: Výsledková listina Soubory: Seznam postupujících Soubory: Organizační informace Soubory: Přihláška


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj